Kulturkonsulent Nittedal kommune har et stort frivillig engasjement knyttet til både kultur og idrett. Kommunen bygger for tiden kulturhus og kirke som vil bli midtpunktet i utviklingen av et nytt sentrum i Nittedal. Enhet for kultur har i dag ansvar for kommunens tilbud innenfor bl.a. bibliotek, kulturskole, ungdomsaktiviteter samt idrett og friluftsliv. Enheten forvalter kommunens tilskuddsordninger til ...
sonetjob jobs
Administrasjonssekretær, engasjement Norsk Sykepleierforbund søker administrasjonssekretær i 80 % stilling ut 2016. Stillingen er finansiert dels gjennom prosjektmidler og dels på bakgrunn av permisjon, og skal styrke en allerede god stab i en periode med store prosjektoppgaver. Administrasjonssekretæren skal utføre administrative og merkantile oppgaver for forbundsledelse og generalsekretær og vil samarbeide tett med ...
sonetjob jobs
Konsulent/ førstekonsulent i fast 100 % stilling Ved Avdeling kontorfag er det ledig en fast 100 % stilling som konsulent/ førstekonsulent. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Avdelingen er en regional avdeling med kontorsteder i alle regionens fylker. Vår oppgave er å gi god lederstøtte på ulike administrative oppgaver, og gjennom det bidra til at etaten oppnår sine hovedmål knyttet til barn-, unge- og familier. Stillingen er knyttet ...
sonetjob jobs
Jula Norge - Langtidsvikariat som Administrasjon- og HR-assistent Jula Norge har etablert 26 varehus med stor suksess de siste åtte årene og vi har planer om fortsatt massiv ekspansjon de neste årene. Ved hovedkontoret vårt på Lørenskog har vi nå ledig stilling som administrasjon- og HR-assistent i langvarig vikariat, da en av våre medarbeidere har gått ut i foreldrepermisjon. Om du liker å jobbe med administrative oppgaver og ha en arbeidshverdag preget av ...
sonetjob jobs
Liker du mennesker og mat? Sodexo er den 18. største arbeidsgiveren i verden, og et av verdens største servicekonsern med 420 000 ansatte i 80 land. I Norge er vi over 1 000 ansatte som tar hånd om flere tusen kunder. Omsetning forrige år var på 606 millioner kroner. Sodexo bidrar til å øke kvaliteten i hverdagen for alle våre kunder, og har lang erfaring med drift av ulike service-tjenester. Se vår hjemmeside www.sodexo ...
sonetjob jobs
Konsulent lønnsenheten - Adm.avd enhet lønn Generelt lønnsarbeid Kvalitetssikring og kontroll av lønn Innkreving av sykelønnsrefusjoner m.v Veiledning av ledere i HR-systemet innenfor oppgaver knyttet til lønn, samt gjeldende lov- og avtaleverk Generell saksbehandling Kvalifikasjoner 3-årig økonomisk utdanning fra høyskole/universitet. Relevant erfaring fra lønnsarbeid Kjennskap til Agresso HR-system og/eller Agresso Økonomi Kunnskap om ...
sonetjob jobs
Ung-koordinator i nordregionen - NLM Region Sørvest Arbeidsoppgaver Koordinerings- og oppfølgingsansvar for barne- og ungdomsarbeidet i nordregionen. Ha ansvar for å følge opp den strategien som er vedtatt for de nordre områdene. Styrke ungdomsarbeidet og være pådriver for re-start og nyplanting av lag. Koordineringsansvar for regionale ungdomsarrangement og kurs i nordregionen. Bygge samarbeidsbroer mellom det regionale barn og ...
sonetjob jobs
Førstekonsulent/konsulent - Teglverket skole Førstelinjeansvarlig for mottak av elever, foresatte og andre samarbeidspartnere Bidra med å starte opp og etablere skolens administrative funksjoner Bidra i drift og utvikling av skolens administrative organisering Budsjett- og regnskapsføring for AKS Dokumenthåndtering og arkivering Hovedansvar for vikarinnkalling Hovedansvar for sentralbord Stabsoppgaver etter nærmere avtale - i en ...
sonetjob jobs
Teamleder - Prindsen Mottakssenter døgnavdeling Personal, økonomi og fagansvar for akuttovernattingsteamet Administrative oppgaver Tverrfaglig samarbeid med bydeler og andre aktuelle instanser Praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften. Kvalifikasjoner Stillingen krever relevant 3-årig høgskole og/eller universitetsutdannelse gjerne med videreutdanning innenfor rus og/eller psykiatri Lederutdanning og/eller ledererfaring God muntlig ...
sonetjob jobs
Leder for Canon Customer Service Stillingsbeskrivelse Vi trenger deg som vil, tør og kan. Som tar initiativ til å skape det eksepsjonelle , og som har mot til å utfordre det etablerte og gjøre ting på nye og bedre måter. Canon Norge søker leder for Canon Customer Service Verden og den teknologiske utviklingen forandrer seg raskt, og det gjør virksomhetene også. Gjennom ledende teknologi og tjenester tilbyr Canon nye måter ...
sonetjob jobs

Vous n'avez pas encore de compte, créez le !

Vous avez un compte, connectez-vous !